Development Block Chamba

Sr. No

Panchayat Name

1

AUDA

2

BAROR

3

BHANOTA

4

CHAKLOO

5

CHANDI

6

CHEEL BANGLA

7

DRADHA

8

DRAMMAN

9

DULAHAR

10

HARIPUR

11

JADERA

12

JHULADA

13

KANDLA

14

KAILA

15

KHAJJIYAR

16

KIYANI

17

KOHLADI

18

KUTHED

19

MASROOND

20

PADHAR

21

PALUHIN

22

PALYUR

23

PANJOH

24

PRAHNAVI

25

PROTHA

26

PUKHARI

27

RAJINDU

28

RAJNAGAR

29

RAJPURA

30

RINDA

31

RUPANI

32

SACH

33

SAROL

34

SILLAGHRAT

35

SIRHKUND

36

SINGI

37

SUNGAL

38

TIKKRI

39

UDAIPUR